ข่าวประกาศ
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ
อัปเดตเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อตอบกลับแบบสอบถาม ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

การเปิดใช้งานระบบ
อัปเดตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
เปิดให้บุคลากรยื่นกู้ออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการยื่นกู้ ศึกษาขั้นตอนการยื่นกู้ คลิก "วิธีการยื่นกู้"
อ้างอิง : ประกาศ "สวัสดิการเงินกู้และเงินยืมบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙